Logainmneacha Phort Láirge

Waterford Placenames

Monsignor Michael Olden

Ó Cheapach Choinn ó dhúchas, d’fhreastal an tOir. Olden ar cliarscoil Mheilearaí agus oirníodh é i Má Nuad sa bhliain 1960. Dhein sé staidéar i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, in Ollscoil Mhá Nuad agus in Ollscoil na nGréagórach sa Róimh, áit a bronnadh dochtúireacht sa stair air. Bhí sé ina Uachtarán ar Ollscoil Mhá Nuad ó 1977-1985.

Cliceáil anseo chun sliocht as caint Monsignor Olden ag an Seimineár i gComóradh ar an gCanónach de Paor a fheiscint.

A native of Cappoquin, Rev. Olden attended Mount Melleray seminary and was ordained at Maynooth in 1960. He studied in University College Cork, Maynooth College and in the Gregorian University in Rome, where he was awarded a doctorate in history. He has served as President of Maynooth College 1977-1985.

Click here to see an excerpt of Monsignor Olden’s contribution to the Commemorative Seminar on Canon Power.