Logainmneacha Phort Láirge

Waterford Placenames

Scoileanna / Schools

Ag spreagadh pháistí Phort Láirge chun foghlaim mar gheall ar a logainmneacha áitiúla.

Do Scoileanna / For Schools

Encouraging children from all over Waterford to become aware of, and explore the origins of their local placenames.
Click Here

Acmhainní / Resources

Bailiúchán d’acmhainní ar líne chun cabhrú le taighde ar logainmeacha Phort Láirge.

Acmhainní / Resources

A collection of online resources and publications to aid placename research in Co. Waterford.
Click Here

Coiste Logainmneacha

Ag moladh ainmneacha oiriúnacha, ag tairiscint seirbhís aistriúcháin chomharthaíochta agus ag cinntiú go bhfuil na logainmneacha in úsáid mar is ceart.

Coiste Logainmneacha

Suggesting suitable Irish/bilingual names, providing a free signage translation service and ensuring correct usage of placenames.
Click Here

Nuacht / News

Logainm na Ráithe – Feabhra 2023

Tá gob gainimh ag síneadh isteach sa chuan i nDún Garbhán agus an t-ainm coitianta atá ar an áit ná an Coinigéar. The sandspit that stretches into Dungarvan Bay is known locally as the Cunnigar.

Tionscadal Logainmneacha Phort Láirge

Waterford Placenames Project

“Dinnseanchas na nDéise”

Cuid an-tábhachtach dár n-aitheantas agus dár bhféiniúlacht é ómós áite, sé sin an ceangal atá againn leis an dúthaigh timpeall orainn. Feidhmíonn logainmneacha agus na scéalta a bhaineann le logainmneacha mar uirlisí chun an ómós áite seo a fhiosrú agus a chíoradh. Cabhraíonn siad linn tuiscint a bheith againn ar an áit timpeall orainn agus nasc níos láidre a chothú lenár gceantair dhúchasacha.

A sense of place is an important part of our identity and can help us to connect to our surroundings. Placenames and the story of the names of places are ways to explore this sense of place and make ourselves feel more connected to where we come from and where we live.

Tá stair shaibhir de logainmneacha suimiúla ag Port Láirge agus tugaimid cuireadh duit anois féachaint isteach sa taighde agus san obair iontach atá déanta maidir leis na logainmneacha seo:

Waterford has a rich history of fascinating placenames and we invite you to explore the research and work carried out into this wonderful resource:
  1. Ag páistí bunscoile ar fud Phort Láirge mar chuid de Tionscadal Logainmneacha na Scoileanna de chuid Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge.
  2. Ag Coiste Logainmneacha Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge
  3. Ag an gCanónach de Paor, lena leabhar ceannródaíoch, The Placenames of Decies, atá ar cheann de na foilseacháin is tábhachtaí ar an ábhar seo in Éirinn.
  1. By national school children throughout Waterford as part of Waterford City & County Council’s Schools’ Placenames Project.
  2. By Waterford City & County Council’s Coiste Logainmneacha (Placenames Committee).
  3. By the Very Rev. P. Canon Power, whose seminal work, The Placenames of Decies is one of the finest publications on placenames in Ireland.