Logainmneacha Phort Láirge

Waterford Placenames

Fúinne / About Us

Dhein Cartlannaí agus Oifigeach Gaeilge Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge an láithreán gréasáin seo a fhorbairt, le tacaíocht ó Chiste Phort Láirge Éire Ildánach. Feidhmíonn sé mar thairseach chun gnéithe éagsúla de staidéar agus de chaomhnú logainmneacha na nDéise a thabhairt le chéile, san áireamh obair a deineadh faoi Thionscadal Logainmneacha na Scoileanna de chuid na Comhairle; Coiste Logainmneacha Chomhairle Phort Láirge agus acmhainní eile logainmníochta, ar nós The Placenames of Decies leis an gCanónach de Paor.

This website was developed by Waterford City & County Council’s Archivist and Irish Officer, with the support of Creative Ireland Waterford funding. It acts as a platform to bring together various aspects of the study and preservation of the placenames of Waterford City and County, including the work of the Council’s Schools’ Placenames Project; the Council’s Coiste Logainmneacha (Placenames Committee) and other placenames resources, including Canon Power’s The Placenames of Decies.

Cliceáil anseo chun eolas a fháil ar Thionscadal Logainmneacha na Scoileanna agus an obair a dhein páistí scoile ó fud fad Phort Láirge a fheiscint.

Click here for details of the Schools’ Placenames Project and to view the work undertaken by schools from all over Waterford City and County.

Cliceáil anseo chun eolas a fháil ar obair Choiste Logainmneacha Phort Láirge agus conas ainm a roghnu i gcomhair d’eastát tithíochta más fobróir tú.

Click here for details of the work of the Coiste Logainmneacha (Placenames Committee) and how to name your estate, if you are a developer.

Cliceáil anseo i gcomhair liosta d’acmhainní eile logainmníochta.

Click here for a list of other resources relating to placenames.