Logainmneacha Phort Láirge

Waterford Placenames

Acmhainní / Resources

Logainmneacha Phort Láirge – Waterford Placenames

Bunachar sonraí inchuardaithe de bhailte fearainne Phort Láirge is ea é seo, a thugann an paróiste sibhialta agus an bharúntacht do gach baile fearainn, chomh maith leis an logainm i nGaeilge agus i mBéarla, maraon le comhad fuaime a thugann foghraíocht gach logainm sa dá theanga. Tá an bunachar sonraí bunaithe ar dhigitiú an leabhair The Placenames of Decies leis an gCanónach Pádraig de Paor, le cló agus litriú nua-Ghaeilge na linne seo. B’iad Oifigeach Gaeilge na Comhairle, i gcomhar le baill Choiste Logainmneacha Phort Láirge, a thug faoin tionscadal seo faoi stiúr an Ollamh Pádraig Ó Macháin, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

This is a searchable database of townlands in Waterford that provides the civil parish and barony for each townland and gives the placename in English and Irish, along with an audio file giving the pronunciation of each placename in both languages. The database is based on the digitisation of Canon Patrick Power’s publication, The Placenames of Decies with modern Irish font and spelling. This project was undertaken by the Council’s Irish Officer, in conjunction with members of the Placenames Committee, under the guidance of Professor Pádraig Ó Macháin, UCC.
Logainm.ie

Tá bunachar sonraí de Logainmneacha na hÉireann cruthaithe ag Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge (DCU) i gcomhar leis an mBrainse Logainmneacha (An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán). Áis chuimsitheach bhainistíochta í seo chun sonraí logainmneacha agus taifid chartlainne a riar mar aon le taighde oifigeach logainmneacha an Stáit. Áis don phobal atá ann, d’Éireannaigh sa bhaile agus thar lear, agus spreagann sí spéis i saibhreas agus i saíocht logainmneacha na hÉireann.

The Placenames Database of Ireland was created by Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge (DCU) in collaboration with The Placenames Branch (Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media). This is a searchable resource for placenames and includes digitised archival records of the Placenames Branch.