Logainmneacha Phort Láirge

Waterford Placenames

Treoirlínte d’Fhorbróirí / Guidelines for Developers

Oibríonn Coiste Logainmneacha Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge le forbróirí príobháideacha agus le Rannóga Pleanála agus Tithíochta Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge chun ainmneacha oiriúnacha a mholadh agus a fhaomhadh d’fhorbairtí tithíochta príobháideacha agus d’fhorbairtí de chuid an údaráis áitiúil. Cinntíonn an próiseas seo nach mbeidh aon dúbláil ar ainmneacha ionas nach mbeidh aon deacrachtaí ann ó thaobh seoltaí poist.

Waterford City & County Council’s Placenames Committee works with private developers and the Planning and Housing Sections of Waterford City & County Council in suggesting and agreeing appropriate names for private and local authority housing developments. This process also ensures that there is no duplication of names, thus avoiding confusion with regard to postal addresses.

Tá Treoirlínte Ginearálta, maraon leis an gcur chuige chun ainmneacha a faomhadh ar fáil ag na naisc thíos.
Féach ar leathanach ‘Acmhainní’ an tsuímh seo i gcomhair a thuilleadh acmhainní ar líne a chabhróidh leat agus tú i mbun taighde ar ainm oiriúnach dod’ fhorbairt tithíochta.

General Guidelines and the procedure for approving names are available at the links below. See the Resources section of this website for information on other online resources, which may help you as you research a suitable name for your development.

Treoirlínte d’Fhorbróirí – Guidelines for Developers (bilingual document)

Sreabhadh Oibre Ainmnithe & Uimhrithe – Naming & Numbering Workflow