Logainmneacha Phort Láirge

Waterford Placenames

Seimineár i gComóradh ar an gCanónach de Paor / Commemorative Seminar on Canon Power

I mí na Márta 2012, tháinig Comhairle Contae Phort Láirge agus Comhairle Cathrach Phort Láirge mar a bhí le chéile, le tacaíocht ó Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge, chun seimineár a eagrú mar chomóradh 150 bhliain ó rugadh an Canónach de Paor. Labhair aoi-chainteoirí ar a shaol agus ar a shaothar, chomh maith le tábhacht logainmneacha i gcoitinne.

Féach Clár iomlán an tSeimineáir anseo.

In March 2012 the then Waterford County Council and Waterford City Councils, with the support of Waterford Institute of Technology, organised a seminar in WIT to commemorate the 150th anniversary of the birth of Canon Power. The speakers explored his life and career, as well as the overall importance of placenames.

See the full Seminar programme here.

Sa ghrianghraf thíos tá daltaí ó Scoileanna Náisiúnta Fhionnúrach agus An Teampaill Ghil, in éineacht le Méara Chathair Phort Láirge, An Comhairleoir Pat Hayes; Méara Chontae Phort Láirge, An Comhairleoir. Liam Brazil; An Dr. Ruairí Nevyn, Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge; Lola O’ Sullivan, Cathaoirleach an Choiste um Beartais Straitéiseacha, Cultúir & Oidhreacht sa Chontae.

Pictured above are students from Fenor and Whitechurch National Schools with Mayor of Waterford, Cllr. Pat Hayes; County Mayor, Cllr. Liam Brazil; Dr. Ruairi Nevyn, President, WIT; Lola O’Sullivan, Chair of the Cultural & Heritage Strategic Policy Committee (SPC) in the County.