Logainmneacha Phort Láirge

Waterford Placenames

Logainm na Míosa – Márta

Tá an baile fearainn Baile na Lobhar (Leperstown) ar an mbóthar ó Chathair Phort Láirge go Dún Mór Thoir. Tugadh an t-ainm sin air mar gheall ar an gceangal atá ag an áit le hOspidéal na Lobhar i gCathair Phort Láirge. Deir Canon Patrick Power sa leabhar Placenames of Decies (eagrán 1952) i dtaobh Bhaile na Lobhar; “Townland of (belonging to) the Lepers”, so called because it was portion of the endowment of the Leper Hospital of Waterford.” Mar sin, cé gur tugadh Baile na Lobhar ar an áit, ní raibh aon choilíneacht lobhar lonnaithe ann; úsáideadh na feirmeacha agus an talamh sa cheantar seo chun an t-ioncam a ghiniúint a bhí ag teastáil chun Ospidéal Lobhar Naomh Stiabhna i bPort Láirge a reáchtáil.

Leperstown is the name of a townland on the road from Waterford City to Dunmore East. It is so called because of its connection with the Leper Hospital in Waterford City. According to Canon Patrick Power in Placenames of Decies (1952 edition) Baile na Lobhar means “Townland of (belonging to) the Lepers”, so called because it was portion of the endowment of the Leper Hospital of Waterford.” So, although it is known as Leperstown, there was no leper colony located there. Instead, the farms and land in this area were used to generate the income needed for the running of St. Stephen’s Leper Hospital in Waterford.

Bhí Ospidéal an Lobhar i gCathair Phort Láirge lonnaithe ar an gcúinne ag a dtagann an tSráid Nua agus Sráid Stiabhna le chéile anois. Nuair a tógadh é den chéad uair i 1170 bhí sé suite taobh amuigh de bhallaí na cathrach. Fuair sé maoiniú ó Robert le Poer le beagnach 800 acra chun é a chothabháil agus thug an Rí Eoin cuairt ar Phort Láirge sa bhliain 1210 agus bhronn sé 900 acra eile ar an ospidéal, ar an gcoinníoll go ndéanfadh na lobhair urnaí ar a shon gach lá. Bhí Baile na Lobhar i measc na talún ón deontas seo agus is as sin a tháinig ainm an cheantair.

The Leper Hospital in Waterford City was located on the corner of what is now New Street and Stephen’s Street. When it was first built in 1170 it was located outside of the city walls. It was endowed by Robert le Poer with almost 800 acres for its upkeep and King John on a visit to Waterford in 1210 granted a further 900 acres to the hospital on condition that the lepers prayed daily for him. The land from this grant included Leperstown and gave the area its name.  The image below shows a cover from the Leper Hospital Minute Book.

Seo thuas clúdach ó leabhar na miontuairiscí a bhí acu in Ospidéal Lobhar Naomh Stiabhna.

Seo a leanas tuairisc ar Bhaile na Lobhar a tugadh ag Cúistiúnacht 1661 ar Theach Lobhar Phort Láirge a reáchtáileadh i gClochar na bPrionsiasach i gCluain Meala.

Waterford Lazar or Leper House 1661 Inquisition in the Franciscan Convent in Clonmel
Published in the Journal of the Waterford & South East of Ireland Archaeological Society c. 1895.
Source: Waterford Lazar or Leper House, 1661 (from-ireland.net)

We find that Leaperstoun, in the Barony of Galtier and Parish of Kilmacom, esteemed were plough lands, with the tythes thereof, great and small, to belong to the said House, valued in the year 1641 at £106 sterg. a year, and so yielded for two or three years, recd. then by Francis Bryver, being Senescal of the said House, to the use of said Master, Bretheren, and Sisters of the said House. And since sometimes wast by reason of the wars, and sometimes sett at £50 a year, and sometimes more or less, which was received by the said Bryver during his life, and after him succeeded Baltazar Woodlock, he died in the year of the plague 1650, as Senescall, at which time the city was surrendered to the usurped power, who settled and recd. the revenues of the estate of the said House, since which to Colonell Laurence for 3 years at £30 pel annum, after to Mr. Andrew Lynn for 3 years at £70 per annum, having the tythes of Kilmoyhabe and a garden in Colpeck belonging to the Hospital of the Holy Ghost, to help him in his rent, and after Mr. Thomas Watts, from Mr. Lynn’s times until May last, at £80 per an., and after Mr. Andrew Lynn, who enjoys it to this day, by commission from Dublin, upon what account we know not.